ARDF 2018 - National Fuussejuegd / National fox hunt

Lëtzebuergesch Den nationalen ARDF Event den 9. September fënnt dest Joer zu Strossen an am Bambësch statt. D'Fuussejuegd wäert wéi di lescht Joeren rëm am 80m Band sinn.

Start an Arrivé ass um Parking beim Kaleknapp:
http://g-o.lu/3/0Hon
GPS: 6.06964 E, 49.63207 N
(d’Entree ass iwwer d’Stross déi hannert dem Rond-Point bei der Autobunn-Opfahrt rageht, wann ee Richtung Bridel fiert).

Déi éischt Départen sinn um 10:00. Wann d'Participants-Zuelen ähnlech si wéi d'läscht Joer, wier et gutt wann déi läscht Départen spéitstens um 11:00 wieren (den Zäit-Limit vun der Fussejuegd ass 2 Stonnen). Intresséiert Leit déi am Viraus wellen Informatioune kréien (e.g. falls et misst kuerzfristeg aus wieder-technesche Grënn ofgesot ginn) kenne sech lo scho beim ARDF Working Group umellen (), mir wäerten awer och hei op der Homepage Informatioune ginn. Natirlech kann och jiddereen Sonndes einfach op d'Plaz kommen a sech nach do aschreiwen fir mat ze maachen.

Managers & Working Groups

Lëtzebuergesch Op dëser Säit fannt dir eng Lëscht vun de Responsabelen vu verschiddenen Domainen an d'Memberen vun den aktuellen Aarbechtsgruppen. Wann dir net sécher sidd un wien der iech wenden sollt, kennt dir einfach eng Email un rl@rlx.lu schécken.

Français Sur cette page vous trouvez la liste des responsables de différents domaines et les membres des différents groupes de travail actuels. Au cas où vous auriez des doutes à qui vous adresser, envoyez simplement un email à .

Deutsch Auf dieser Seite können Sie die Liste der Verantwortlichen verschiedener Bereiche und die Mittglieder der aktuellen Arbeitsgruppen finden. Falls Sie nicht sicher sind wen Sie verständigen müssen, senden Sie einfach eine E-Mail an .

English On this page you can find the list of the managers of various domains and the members of the current working groups. In case you are unsure who to contact, just send an email to .

RL Email Alias

Lëtzebuergesch RL Email-Alias (callsign@rlx.lu)

RL Memberen kënnen ee gratis Email Alias ufroen. Een Email Alias ass näischt weider wéi eng zweet Email Adress. All Email déi era kënnt gett un deng bestehend Email weidergeleet. Dëse Service gett der d'Méiglechkeet fir däi Ruffzeechen als Email ze gebrauchen. (z.B. )

Wanns de Member vum RL bass, schéck einfach eng Email mat Folgendem un webmaster@rlx.lu

  • Däi Ruffzeechen (fir den Alias)
  • Deng aktuell Email Adress wou d'Mailen sollen weidergeleet gin. (z.B. )

LX0RL - Fiche d'application de groupe pour l'utilisation du shack du RL

LXØRL - Fiche d'application de groupe pour l'utilisation du shack du RL

pour la période du .................................... au ....................................

 

Par la présente le soussigné, radio amateur responsable, déclare avoir pris connaissance du "Règlement interne du shack" daté du 21 septembre 2010 et accepte les prescriptions y mentionnées.

Lieu et Date: ..................................................................................................... , le ............................................

Nom, Prénom, Indicatif du responsable: .........................................................................................................................

Numéro Licence du responsable: ................................................................................

Signature (la signature faisant preuve d'acceptation du règlement): ........................................................................

 

Noms, Prénoms et Indicatifs des opérateurs du Groupe:

1. ..............................................................................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................................................................

6. ..............................................................................................................................................................................................

7. ..............................................................................................................................................................................................

8. ..............................................................................................................................................................................................

9. ..............................................................................................................................................................................................

10. ............................................................................................................................................................................................