Mendaly LX2VY shared a photo. 1 month ago

Denkt un mech ier dir äert aalt Spillgezei ewech geheit. Kann och futtis Deeler brauchen fir d'Deko am Bunker!

Denkt un mech ier dir äert aalt Spillgezei ewech geheit. Kann och futtis Deeler brauchen fir d'Deko am Bunker!
Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL Club-Owend. 1 month ago
Jean-Marie LX1JH and 2 others are attending Jamboree On The Air 2019 . 2 months ago

Tom LX1FT is friends with Mendaly LX2VY

Henri LX1HD and 4 others are attending ADRAD Fieldday LX40AK. 2 months ago
Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL QST Emissioun. 4 months ago
Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL Club-Owend. 4 months ago
Luc LX1IQ and 4 others are attending HamRadio Friedrichshafen 2019. 6 months ago

Probeieren dann haut emol QRV ze sin am Bunker. D'filaire Antenne haenkt mei heich (14m) an kucken den Mast mat den 2m/70cm Denger emgeluecht ze... Show more

Thorsten DG3KBQ is friends with Mendaly LX2VY

Mendaly LX2VY and 2 others are attending RL QST Emissioun. 6 months ago

Claudine LX1CX is friends with Mendaly LX2VY

Henri LX1HD is friends with Mendaly LX2VY