LX0DRJ

 • D-STAR Registration Process

  English After having set your callsign (MYCALL) in your transceiver you need to register your callsign on the D-STAR Network. You only have to do it once on any registration server of your choice. Registration servers will perform registration on the D-STAR Network worldwide.

  We show you in a few steps how you can register your callsign.

 • LX0DRJ / Internet -Testphase oofgeschloss

  Lëtzebuergesch No e pour klengen Startproblemer, den Router huet missten getosch ginn, konnt d’ Internet-Testphase vum LX0DRJ ofgeschloss ginn.
  All Servicer wéi DPlus, DExtra, DCS reflectors an IRCddb  sinn elo online an kënnen am vollen Ëmfang vun den User genotzt ginn.Soumat wär d'mise en service vum LX0DRJ ofgeschloss.

  Den Status vun den D-Star Relaien hei am Land kann live ofgefrot gin.