Luc LX1IQund 4 Andere nehmen an HamRadio Friedrichshafen 2019 teil. vor 1 Jahr
Louis LX1QAund 2 Andere nehmen an UKW Tagung Weinheim 2018 teil. vor 2 Jahren
Louis LX1QA created a new topic ' Ze verkaafen: Yaesu FT101-ZD' in the forum. vor 2 Jahren

Ech verkaafen mein FT101-ZD.
Folgend Optionen sin installe'rt: CW-Filter, FM-Modul, 12V DC Wandler.
Derbei ass den "Instruction Manual" an den "Maintenance Service Manual".
Ech duercht un EUR 210,- (a discuter).
Bei Interessi maachen ech e puer Photoen.
Mellen bei:

Read More...

Louis LX1QA, RL Admin nehmen an UKW Tagung Weinheim 2017 teil. vor 3 Jahren
Louis LX1QAund 4 Andere nehmen an HamRadio Friedrichshafen 2017 teil. vor 3 Jahren