Alain LX1AX ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

DL7GT Daniel ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Mendaly LX2VY ist jetzt mit Jean-Claude LX1CU befreundet.

Ray LX2RH ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Mendaly LX2VY hat ein Foto geteilt. vor 3 Monaten

Denkt un mech ier dir äert aalt Spillgezei ewech geheit. Kann och futtis Deeler brauchen fir d'Deko am Bunker!

Denkt un mech ier dir äert aalt Spillgezei ewech geheit. Kann och futtis Deeler brauchen fir d'Deko am Bunker!
Mendaly LX2VYund 2 Andere nehmen an RL Club-Owend teil. vor 3 Monaten
Jean-Marie LX1JHund 2 Andere nehmen an Jamboree On The Air 2019 teil. vor 4 Monaten

Tom LX1FT ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.

Henri LX1HDund 4 Andere nehmen an ADRAD Fieldday LX40AK teil. vor 4 Monaten
Mendaly LX2VYund 2 Andere nehmen an RL QST Emissioun teil. vor 6 Monaten
Mendaly LX2VYund 2 Andere nehmen an RL Club-Owend teil. vor 6 Monaten
Luc LX1IQund 4 Andere nehmen an HamRadio Friedrichshafen 2019 teil. vor 7 Monaten

Probeieren dann haut emol QRV ze sin am Bunker. D'filaire Antenne haenkt mei heich (14m) an kucken den Mast mat den 2m/70cm Denger emgeluecht ze... Mehr anzeigen

Thorsten DG3KBQ ist jetzt mit Mendaly LX2VY befreundet.