Paul LX1HP ist jetzt mit Claude LX1SC befreundet.

Ech kommen och .. huet scho laang net mei bei mär gepiepst ;-))