Thorsten DG3KBQ et 2 autres participeront à l'événement ADRAD Fieldday LX40AK. Il y a 2 jours

Hello den EmComm working group probeiert sech en bessi Startkapital z'organiseieren an dofir gin ech den 11.8 op den Floumaart zu Boismont. Falls... Afficher plus

Mendaly LX2VY et 2 autres participeront à l'événement RL QST Emissioun. il y a 2 mois
Mendaly LX2VY et 2 autres participeront à l'événement RL Club-Owend. il y a 2 mois
Luc LX1IQ et 4 autres participeront à l'événement HamRadio Friedrichshafen 2019. il y a 3 mois

Probeieren dann haut emol QRV ze sin am Bunker. D'filaire Antenne haenkt mei heich (14m) an kucken den Mast mat den 2m/70cm Denger emgeluecht ze... Afficher plus

Mendaly LX2VY et 3 autres participeront à l'événement Cricket World Cup Radio Marathon 2019. il y a 4 mois
Mendaly LX2VY et 2 autres participeront à l'événement RL QST Emissioun. il y a 4 mois

Henri LX1HD est ami avec Mendaly LX2VY

Claudine LX1CX et 7 autres participeront à l'événement SAARLORLUX - Friendship Meeting 2019. il y a 5 mois
Paul LX1HP et 3 autres participeront à l'événement RL Club-Owend. il y a 6 mois

Bob LX1BS est ami avec Mendaly LX2VY

Paul LX1HP est ami avec Mendaly LX2VY