Alain LX1AX is friends with Ray LX2RH

Ray LX2RH is friends with Bob LX1BS

Ray LX2RH is friends with DL7GT Daniel

Ray LX2RH has liked an Album 2 months ago
Ray LX2RH shared 5 photos in the LX2 RH /AM album 2 months ago

Photos are being loaded.

Ray LX2RH is friends with Mendaly LX2VY

Ray LX2RH shared 2 photos in the Ray Hoffmann album 2 months ago

Photos are being loaded.

Paul LX1HP is friends with Ray LX2RH

Hallo zesummen get et do och eppes fir den 5100E ? well ech verstinn just Bahnhof :blink: :silly:
Den Frank well mir heleffen next woch mee ech wollt mol kuken waat esou geet ? weou muss een sech dann nach unmellen fir den Dstar ? an der Beschreiwung stung eppes esou ??73 Ray

Mehr lesen...

Ray LX2RH hat auf das Thema „Back on the air soon ;)“ im Forum geantwortet. 7 months ago

Ok ech kuken elo mol wini eng mail kennt soss tel ech em nach mol ! Weest du weou ech hei zu LX nach Koax Kabel kann kreien ?

Mehr lesen...

Ray LX2RH has liked an Album 7 months ago

Ray Hoffmann

Qsl and LX2RHb/Aero mobli

Ray LX2RH shared 7 photos in the Ray Hoffmann album 7 months ago

Photos are being loaded.
Ray LX2RH hat auf das Thema „Back on the air soon ;)“ im Forum geantwortet. 7 months ago

Yes Alain ech hun hinnen Geschter een mail geschriewen :) mol kuken wini sie sech mellen well iwwert Tel ass et net einfach un sie ze kommen !
Mir heieren eis bestemmt muss elo mol alles un laafen kreien ;)
73 Ray

Mehr lesen...