Lëtzebuergesch Den RL ass frou kënnen matzedeelen dass all d' Kandidaten, déi sech beim RL an den Préparatiouns’ Cour fir den Funkamateur Examen 2019-2020 ageschriwwen haten, an deen am Januar vum ILR oofgehaal gouf, dësen och gepackt hunn!

Vun eiser Säit aus dann d' Félicitatiounen un den Frank, Claude, Alain, André, Alain, Patrice, Marco an Darach.

Vill Spaass beim Hobby an mir hoffen iech demnächst op de Bänner ze héieren.

Wéi all Joers, wärt den RL dann och nees en Préparatiouns' Cour am Hiescht 2020-2021 organiséieren.
Weider Détailer kommen no.